Adoptuj si prvňáčka

Od začátku školního roku 2018/2019 se školní parlament pokusí rozjet právě tuto akci. Jedná se o pokus usnadnit novým prvňáčkům nástup do školy, usnadnit jim přechod ze školky do školy. „Adoptivní rodiče” budou ze řad žáků devátých, osmých a sedmých tříd a každému budou (podle aktuálních počtů) přiděleni dva prvňáčci. Všichni zájemci by měli být připraveni na zodpovědnost navíc, jelikož své dva prvňáčky budou vyzvedávat ještě před začátkem školy, aby jim pomohli u skříněk a zavedli je do třídy. Informační schůzka pro zájemce proběhne v pondělí 25. června po čtvrté vyučovací hodině v kabinetě paní učitelky Čejkové.

Učení na prvním stupni

Žáci osmých a devátých tříd mají možnost od 18. do 22. června učit na prvním stupni. Mohou si vybrat jakoukoliv hodinu, připravit náplň hodiny a zkonzultovat s vyučujícím učitelem. Učitel bude v hodině přítomen a bude na žáky dohlížet.

Sbírka pro Toníka

Chceme vám připomenout, že sbírka peněz pro Toníka končí. Do pátku 22. 6. prosím odevzdejte nasbírané peníze panu učiteli Veselkovi. Mockrát děkujeme za aktivitu a účast. Bude vyhlášena třída s největší částkou.