Díky vaší velké pomoci a aktivitě byl tento sběr jedním z nejúspěšnějších sběrů vůbec. Bohužel, kvůli snížení výkupní ceny se vybralo méně než se předpokládalo, ale i tak je to dost peněz na pokrytí vybavení chystaného Koutku pro I. stupeň. Moc vám všem děkujeme. 

Viktorie Škrobáková