Dne 11. ledna si přijela Natálka Kuchyňková, pro kterou jsme sbírali vršky, vyzvednout penízem které se vybraly za minulý školní rok. 5. třídy vybraly kolem 1000 korun, které budou využity na financování lázeňského ozdravného pobytu.

Viktorie Škrobáková