Jistě jste zaznamenali, že na naší škole proběhla akce Peníze místo vršků. Akce byla započata 22. března a skončila v červnu. Za ty necelé 4 měsíce celá škola vybrala 2917 Kč. Z toho 2004 korun jsme předali Stacionáři Vlaštovka, 432 korun Stacionáři Toník a 481 korun Natálce Kuchyňkové, pro kterou se sbíraly i vršky.

Moc děkujeme za pomoc a podporu všech, kteří přispěli. Pamatujte, že ať jste přispěli třeba jen 10 korun, udělali jste dobrý skutek!

Viktorie Škrobáková