Školní parlament u nás ve škole funguje od roku 2010 pod vedením koordinátorky paní učitelky Mgr. Dagmar Čejkové.
V parlamentu je nás kolem 27 členů z 5.- 9.tříd a každý rok na začátku se uskuteční doplňovací volby. Volí se tajně a dobrovolně. Vždy to jsou 2-3 zástupci ze třídy.
Scházíme se 2x do měsíce ve dnu, kdy se domluvíme.

Pravidla

 • Když se člen nezúčastní zasedání 3x po sobě a neomluví se, bude vyřazen
 •  Každý člen by se měl na akcích podílet stejně.
 • Člen, který se nebude zapojovat do projektů a akcí, bude vyřazen

Činnost
Na našem parlamentu řešíme problémy ale i pořádáme různé akce, abychom zpříjemnili pobyt na škole. Na akcích se spolu vždy domlouváme.

1. Problematika školy:

 • stravování,
 • prostory (šatny,toalety,třídy,…),
 • hlásit vedení školy problémy,

2. Akce na oživení školního roku:

 • akce a soutěže,
 • ankety mezi třídami,
 • sportovní hry, turnaje mezi třídami

3. Projekty:

 • sběry - papír,vršky, elektronika…
 • sbírky - např. pro psí útulek
 • Akce na oživení školního roku

4. Další aktivity:

 • úklid školy,
 • pomoc na akcích školy (zápis 1. tříd…)

Zaměstnanci školy
Páni učitelé a učitelky jsou o práci parlamentu informováni. Občas si parlament pozve ne zasedání i pana ředitele nebo vedoucí kuchyně, s nimi pak probíráme dotazy, akce a problémy, které bychom chtěli napravit.

Klasické zasedání
Klasické zasedání u nás probíhá tak, že si vybereme jednoho člena, který bude toto zasedání vést (vždy je to někdo jiný), a spolu si na tabuli sepíšeme, co budeme toto zasedání probírat. Jeden člověk vždy sepisuje, co jsme na zasedání dělali a pak se to vyvěsí na nástěnku (abychom informovali členy, kteří ne zasedání nebyli). Probíráme problémy na škole, realizujeme akce a mezi tím si zahrajeme hru, abychom nemysleli pořád jen na parlament a abychom se lépe poznali.

Funkce v parlamentu

 • Kronikáři (mají na starost kroniku)
 • Rychlá spojka (při naléhavé situaci obejde všechny členy a oznámí jim, co se stalo)
 • Fotografové (pořizují fotky)
 • Nástěnkáři (starají se o nástěnku)
 • Hlasatelé (v rozhlasu hlásí oznamy,výsledky soutěží)