Díky vaší velké pomoci a aktivitě byl tento sběr jedním z nejúspěšnějších sběrů vůbec. Bohužel, kvůli snížení výkupní ceny se vybralo méně než se předpokládalo, ale i tak je to dost peněz na pokrytí vybavení chystaného Koutku pro I. stupeň. Moc vám všem děkujeme. 

Viktorie Škrobáková

Adoptuj si prvňáčka

Od začátku školního roku 2018/2019 se školní parlament pokusí rozjet právě tuto akci. Jedná se o pokus usnadnit novým prvňáčkům nástup do školy, usnadnit jim přechod ze školky do školy. „Adoptivní rodiče” budou ze řad žáků devátých, osmých a sedmých tříd a každému budou (podle aktuálních počtů) přiděleni dva prvňáčci. Všichni zájemci by měli být připraveni na zodpovědnost navíc, jelikož své dva prvňáčky budou vyzvedávat ještě před začátkem školy, aby jim pomohli u skříněk a zavedli je do třídy. Informační schůzka pro zájemce proběhne v pondělí 25. června po čtvrté vyučovací hodině v kabinetě paní učitelky Čejkové.

Učení na prvním stupni

Žáci osmých a devátých tříd mají možnost od 18. do 22. června učit na prvním stupni. Mohou si vybrat jakoukoliv hodinu, připravit náplň hodiny a zkonzultovat s vyučujícím učitelem. Učitel bude v hodině přítomen a bude na žáky dohlížet.

Sbírka pro Toníka

Chceme vám připomenout, že sbírka peněz pro Toníka končí. Do pátku 22. 6. prosím odevzdejte nasbírané peníze panu učiteli Veselkovi. Mockrát děkujeme za aktivitu a účast. Bude vyhlášena třída s největší částkou.

V sobotu 6. ledna, přesně na svátek Tří králů se jako každý rok konala tříkrálová sbírka. Akci už jako několik let předtím pořádá Oblastní charita Hodonín v čele s paní Ludmilou Malou. Z naší školy se tento rok zúčastnilo rekordních 12 žáků. Sbírka byla velmi úspěšná a všichni účastníci dostanou za odměnu zdarma lístek na film v kině Svět Hodonín. 

Viktorie Škrobáková

 

ilustrace: malba na hedvábí; práci žáků vedla paní vychovatelka Jana Nedvídková.

Dne 8. ledna byla zahájena sbírka pro postiženého Toníka. Chlapci je sice 21 let, ovšem kvůli Downovu syndromu a retardaci bude jeho věk nejspíš už navždy mezi 9 a 10 lety. Kvůli retardaci a nádoru v hlavě bere 16 léků denně, což je jak finančně, tak časově náročné. A jelikož žije jen s maminkou, která pracuje na plný úvazek, často využívají asistenční služby, které také nejsou zadarmo.
Proto děkujeme, že občas třeba oželíte svačinu, nebo třeba jen malou část kapesného a přispějete na dobrou věc. S vaším přispěním jsme za ty dva týdny vybrali kolem 3 000 korun.

Viktorie Škrobáková

Dne 11. ledna si přijela Natálka Kuchyňková, pro kterou jsme sbírali vršky, vyzvednout penízem které se vybraly za minulý školní rok. 5. třídy vybraly kolem 1000 korun, které budou využity na financování lázeňského ozdravného pobytu.

Viktorie Škrobáková

Jistě jste zaznamenali, že na naší škole proběhla akce Peníze místo vršků. Akce byla započata 22. března a skončila v červnu. Za ty necelé 4 měsíce celá škola vybrala 2917 Kč. Z toho 2004 korun jsme předali Stacionáři Vlaštovka, 432 korun Stacionáři Toník a 481 korun Natálce Kuchyňkové, pro kterou se sbíraly i vršky.

Moc děkujeme za pomoc a podporu všech, kteří přispěli. Pamatujte, že ať jste přispěli třeba jen 10 korun, udělali jste dobrý skutek!

Viktorie Škrobáková          

Barevné týdny by se daly označit za tradici většiny škol. Zpravidla se konají se jednou za rok nebo za dva. Obvykle se klade důraz na barvu, ale my jsme to tento rok pojali jinak. Měli jsme:


Teplákové pondělí, Námořnické úterý, Černou středu, Kytičkový čtvrtek a Elegantní pátek


A jelikož se takovou akci sluší zvěčnit, navštívili jsme třídy na prvním stupni a fotili ty nejvydařenější obleky. V pondělí jsme byli ve 4.A, 3.B a 1.C. Námořníci nás přivítali ve 3.C, 1.A. a 1.B. Černo zavládlo ve 3.A, 2.A a 2.C, zatímco rozkvetlou louku jsme našli ve 2.A, 2.B a 4.B. Pátek byl den elegance a děti v 5.B, 5.A a 2 A. opět nezklamaly. I když byla naše akce nesoutěžní, zapojili se také žáci z 2. stupně, čehož si ceníme!

Školní parlament u nás ve škole funguje od roku 2010 pod vedením koordinátorky paní učitelky Mgr. Dagmar Čejkové.
V parlamentu je nás kolem 27 členů z 5.- 9.tříd a každý rok na začátku se uskuteční doplňovací volby. Volí se tajně a dobrovolně. Vždy to jsou 2-3 zástupci ze třídy.
Scházíme se 2x do měsíce ve dnu, kdy se domluvíme.

Pravidla

  • Když se člen nezúčastní zasedání 3x po sobě a neomluví se, bude vyřazen
  •  Každý člen by se měl na akcích podílet stejně.
  • Člen, který se nebude zapojovat do projektů a akcí, bude vyřazen

Činnost
Na našem parlamentu řešíme problémy ale i pořádáme různé akce, abychom zpříjemnili pobyt na škole. Na akcích se spolu vždy domlouváme.

4. A  David Havlíček
4. B  Markéta Čejková, Vendula Schenelová
4. C  Vojtěch Škrobák, Viktorie Klepáčová
4. D  Natálie Kovaříková
5. A  Veronika Létalová, Anna Hošková
5. B  Michaela Bártová, Jana Cichyová
5. C  Kryštof Ořeský, Natálie Viktorýnová