Naše škola se zapojila do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč. 

Podrobněji zde: