Protože paní vychovatelky vedou kroužky, nemohou být se „svými” dětmi až do konce provozu družiny a děti musíme rozdělit do jiných oddělení. 
V následující tabulce uvádíme, kde své děti najdete. Rozpis je aktualizován pro školní rok 2018/19.