Školní jídelna

 vedoucí: Blanka Piťová  

 telefon 518 321 386  objednání obědů zde  jídelníček  zde
  Věková kategorie  Cena oběda  Měsíční záloha
  7  - 10 let 22,- Kč  440,- Kč 
 11 - 14 let 24,- Kč  480,- Kč 
 15 -  18  let 26,- Kč 520,- Kč 
  cizí strávníci  60,- Kč  není stanovena 

    Přihláška ke stravování  (252 kB)

Podrobnosti k objednávání a placení obědů najdete v sekci Jídelna.

Stravné se platí vždy dopředu zálohově několika způsoby:

  • Ze sporožirového účtu: Zde si strávník zadá souhlas s inkasem. Česká spořitelna pak z jeho účtu převede na náš sběrný účet 0100278771/0800 zálohu na jeden měsíc (vždy 20. den v měsíci). Poplatek za platbu činí 1,- Kč, čímž se zvedá záloha (na 441, 481 nebo 521 Kč).

Školní jídelna s kuchyní při ZŠ Hodonín, Vančurova připravuje obědy pro dvě hodonínské základní školy, vlastní kmenovou a ZŠ Mírové náměstí. Je v provozu téměř čtvrtstoletí, ale staré vybavení se postupně mění za nové tak, aby technologie vaření a zařízení vyhovovaly novým hygienickým požadavkům. V současné době vaříme denně asi 770 obědů, z toho je 225 ze ZŠ Mírové náměstí, kam je jídlo denně dováženo. Zároveň připravujeme obědy asi pro 100 mimoškolních strávníků.

POKYNY K VÝBĚRU Z NABÍDKY DVOU JÍDEL

Objednávat lze přes terminál umístěný v jídelně nebo přes internet 5 dní dopředu. Strávníci budou přihlášeni na následující měsíc jako obvykle po zaplacení a budou mít automaticky nastavený oběd č. 1. Budete-li chtít změnit oběd na č. 2 nebo se odhlásit, můžete použít internet nebo terminál. Na internetu budete mít možnost zkontrolovat stav vašeho stravovacího konta a pokud bude na kontě dostatek prostředků, můžete si sami stravu přihlásit (na týden dopředu). Pokud platba nepřijde, nebudete přihlášeni.

Označování alergenů v zařízeních společného stravování

Dnem 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli nebo strávníkovi informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.

I naše školní jídelna má povinnost označit u každého jídla alergeny, které obsahuje. Jídelna je povinna pouze zveřejnit alergenní složku obsaženou v pokrmu, nebude však brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při přípravě a výdeji jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem o tuto službu nebudeme moci vyhovět. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. 

V případě nepřítomnosti je povinností strávníka si oběd odhlásit. Za odhlášení stravy jsou zodpovědni rodiče. Pokud to již nemůžete provést přes internet nebo terminál, můžete se odhlásit do 7.00 ráno telefonicky (tel. 518 321 386 - záznamník) nebo prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..