Školní jídelna

 vedoucí: Blanka Piťová  

 telefon 518 321 386  objednání obědů zde  jídelníček  zde

    Přihláška ke stravování  (252 kB)

 

Stravné se platí vždy dopředu zálohově několika způsoby:

  • Trvalým příkazem ze soukromého účtu u kterékoliv banky na náš účet u Komerční banky č. 1656440257/0100. Variabilním symbolem u nově přihlašovaných není rodné číslo dítěte (na rozdíl od dřívějška), ale číselný kód, který vám bude přidělen v kanceláři ŠJ.
    Trvalým příkazem lze platit stravné + školné školní družiny dohromady (pouze u ZŠ Vančurova).
  • Platbou v hotovosti u peněžní přepážky Komerční banky na účet: 1656440257/0100. Je možno složit zálohu, případně si vypočítat přesnou částku podle počtu pracovních dnů v následujícím měsíci. Variabilním symbolem u nově přihlašovaných není rodné číslo dítěte (na rozdíl od dřívějška), ale číselný kód, který vám bude přidělen v kanceláři ŠJ.
  • Ve výjimečných případech je možno zaplatit stravné v hotovosti přímo v kanceláři školní jídelny.
    Ve všech případech je nutné zaplatit stravné dopředu nejpozději do 20. každého měsíce.

Pokud máte na sporožiru zadaný souhlas s inkasem, prosíme o zrušení (již nebudeme  tento způsob platby nabízet ).

První platba proběhne v srpnu, a to nejpozději do 20. 8. a potom vždy do 20. v daném měsíci. 

  Věková kategorie  Cena oběda  Měsíční záloha
  7  - 10 let 24,- Kč  480,- Kč 
 11 - 14 let 26,- Kč  520,- Kč 
 15 -  18  let 28,- Kč 560,- Kč 
  cizí strávníci  60,- Kč  není stanovena 

POKYNY K VÝBĚRU Z NABÍDKY DVOU JÍDEL

Objednávat lze přes terminál umístěný v jídelně nebo přes internet 5 dní dopředu. Strávníci budou přihlášeni na následující měsíc jako obvykle po zaplacení a budou mít automaticky nastavený oběd č. 1. Budete-li chtít změnit oběd na č. 2 nebo se odhlásit, můžete použít internet nebo terminál. Na internetu budete mít možnost zkontrolovat stav vašeho stravovacího konta a pokud bude na kontě dostatek prostředků, můžete si sami stravu přihlásit (na týden dopředu). Pokud platba nepřijde, nebudete přihlášeni.

V případě nepřítomnosti je povinností strávníka si oběd odhlásit. Za odhlášení stravy jsou zodpovědni rodiče. Pokud to již nemůžete provést přes internet nebo terminál, můžete se odhlásit do 7.00 ráno telefonicky (tel. 518 321 386 - záznamník) nebo prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Označování alergenů v zařízeních společného stravování

Dnem 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli nebo strávníkovi informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.

I naše školní jídelna má povinnost označit u každého jídla alergeny, které obsahuje. Jídelna je povinna pouze zveřejnit alergenní složku obsaženou v pokrmu, nebude však brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při přípravě a výdeji jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem o tuto službu nebudeme moci vyhovět. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. 

Školní jídelna s kuchyní při ZŠ Hodonín, Vančurova připravuje obědy pro dvě hodonínské základní školy, vlastní kmenovou a ZŠ Mírové náměstí. Je v provozu téměř čtvrtstoletí, ale staré vybavení se postupně mění za nové tak, aby technologie vaření a zařízení vyhovovaly novým hygienickým požadavkům. V současné době vaříme denně asi 770 obědů, z toho je 225 ze ZŠ Mírové náměstí, kam je jídlo denně dováženo. Zároveň připravujeme obědy asi pro 100 mimoškolních strávníků.