Energetický tým v akci

Euronet 50/50 max je tříletý projekt, na kterém naše škola, jako jedna ze sedmi škol v České republice pracuje a který bude ukončen v březnu 2016. Tento projekt je podporován programem IEE (Inteligentní Energie pro Evropu) a je zaměřen na efektivní využití energie na škole, redukci plýtvání vody a odpadu. Projekt, který je realizován na 500 školách ze 14 zemí Evropy, probíhá ve spolupráci s Městem Hodonín. Se strategií úspor energie škole pomáhá firma TOP-ENVI Tech s.r.o. z Brna, která se zabývá komplexními službami v oblasti environmentální ochrany a energetiky.

Hlavní myšlenkou projektu je podpořit u žáků pocit spoluodpovědnosti za stav životního prostředí. Celý projekt vychází ze sestavení energetického týmu, který bude dohlížet na zhasínání, větrání, teplotu v místnostech, na chodbách, kapající kohoutky atd. podle e-packů obsahujících metodiku projektu. E-packy obsahují detailní popis metodiky 50/50, průvodce nazvaného Úspora energií na školách, průvodce 50/50 krok za krokem, jiné vzdělávací materiály včetně her a sadu měřicích přístrojů. Každý energetický tým se skládá ze žáků, učitelů, ředitele školy, správce budovy, zástupce zřizovatele, partnera projektu atd.

Podrobnosti najdete na stránce projektu.