Speciálně upravený červený kamion dnes ostře kontrastoval se zasněženým areálem naší školy a poutal velkou pozornost všech kolemjdoucích. Dostat se do něj však mohli jen žáci prvního stupně, kteří se zúčastnili výukového programu, jehož posláním je přiblížit dětem i dospělým svět energie.

První, teoretická část programu pro žáky, proběhla ve škole formou hry a interaktivních cvičení. Druhá, praktická část programu se pak konala přímo v mobilním poradenském centru E.ON Energy Truck.

Děti si odnesly informace a zážitky související s následujícími tématy:

Co je to vlastně energie?
Co je elektřina?
Jak se elektřina vyrábí?
Jaké jsou alternativní zdroje energie?
Jaká je cesta elektřiny z místa jejího vzniku do místa její spotřeby?
K čemu všemu se elektřina používá?
Jaké jsou zásady bezpečného používání elektřiny?
Jak nespotřebovávat více energie než je nezbytně nutné?