Žáci 9. tříd si 9. listopadu 2015 vyslechli přednášku lektorky Mgr. Veroniky Banašové z přírodovědecké fakulty MU Brno o klimatických změnách. Byli jsme informováni o zachytávání a ukládání oxidu uhličitého pomocí technologie CCS.

Jedná se o zachytávání CO2 z elektráren a průmyslových zařízení, jeho přepravu na určená místa a injektáž do geologických formací, ze kterých nemůže uniknout.

Podstata technologie je popsána zde.