Dne 11. listopadu 2015 se v naší škole uskutečnil ekologický audit. Přivítali jsme zde paní Mgr. Hanu Matějkovou – referentku odboru školství a mládeže Městského úřadu, Petru Hajmanovou – koordinátorku projektu Zdravé město a MA 21, Ditu Šprinclovou z odboru odpadového hospodářství, pana ředitele PaedDr. Zdeňka Šebestu a ze zadních lavic nás podpořila naše paní učitelka RNDr. Jindra Frídlová – koordinátorka EVVO.

Informovali jsme přítomné o průběhu  mezinárodního  projektu EURONET 50/50max.  na škole a o nízkonákladových opatřeních na úsporu energie a vody. Podrobně jsme popsali práci se zapůjčenými měřícími přístroji digitálním teploměrem, luxmetrem a měřičem elektrické energie. Také jsme se zabývali využitím naměřených hodnot k úspoře tepla a elektrické energie.

Vyjádření paní Petry Hajmanové:

dne 11. 11. 2015 jsem se s auditním týmem složeným ze zástupců Města Hodonín a Krajské hygienické stanice zúčastnila ekologického auditu na Vaší škole. Město Hodonín provádí tyto takzvané ekologické audity, kdy jejich součástí je například kontrola, jakým způsobem organizace třídí odpad, jak vedou k třídění děti, zda vydaly a naplňují vyhlášku o shromažďování a likvidaci nebezpečného odpadu, zda podporují zdravou výživu, v jakém stavu a čistotě udržují areál a okolí školy, jak využívají odpadové a zbytkové materiály, nebo jestli provádějí činnosti související s energetickým managementem. 

Jelikož jsem koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, která má též na starost ekologickou výchovu, měla jsem od školy s titulem Ekoškola velká očekávání. Tato očekávání však ZŠ Vančurova několikanásobně předčila. Nejprve se nás ujal pan ředitel Zdeněk Šebesta a předal nám požadované informace. Po té následovala prohlídka školy a čekalo nás opravdu milé překvapení. Žáci energetického týmu společně s koordinátorkou EVVO na škole Jindrou Frídlovou pro nás měli připravenou asi hodinovou prezentaci, při které nás mimo jiné seznámili s průběhem a obsahem projektu Euronet 50/50 a projektu Ekoškola. Do prezentování se zapojil celý energetický tým a svým velmi poutavým vyprávěním s názornými ukázkami například měřícího přístroje získaného v rámci projektu Euronet, nebo systému třídění baterií apod. nás ohromil a ujistil, že si titul Ekoškola opravdu zaslouží a že k ochraně životního prostředí přistupují velmi zodpovědně.