Ve letošním školním roce 2016/17 naše škola ukončila práci na tříletém projektu EURONET 50/50 max. Tento mezinárodní projekt byl zaměřen na efektivní využití vody, energie a sběr odpadu a byl realizován ve spolupráci s Městem Hodonín a firmou TOP-ENVI Tech.s.r.o. z Brna.

Oficiálním ukončením projektu bylo setkání sedmi zúčastněných škol ve VIDA science centru v Brně, kde byla naše škola za účasti zástupců životního prostředí Jihomoravského KÚ vyhodnocena v soutěži škol, pracujících na projektu na 1. místě v České republice.

Program, který pro žáky zajistila firma Top-Envi Tech., se skládal ze dvou částí. Zajímavé a zábavné pokusy dětem ukázali studenti přírodovědecké fakulty MU. Shlédli jsme Elektro SHOW, Show VIDA – Dělám tlaky, dělej taky!, 3D kino s přírodovědnou tématikou, Příběh žárovky a komentovanou prohlídku expozice Klimatické změny, úspory energie a jímání oxidu uhličitého. Souběžně probíhala volná prohlídka exponátů VIDA sc.

Firma TOP-ENVI Tech., která se zabývá komplexními službami v oblasti environmentální ochrany a energetiky, věnovala škole digitální teploměr, luxmetr a přístroj na měření spotřeby energie. Na závěr projektu vypracovala ve spolupráci s energetickým týmem školy návrh úspory vody ve škole.

Speciálně upravený červený kamion dnes ostře kontrastoval se zasněženým areálem naší školy a poutal velkou pozornost všech kolemjdoucích. Dostat se do něj však mohli jen žáci prvního stupně, kteří se zúčastnili výukového programu, jehož posláním je přiblížit dětem i dospělým svět energie.

První, teoretická část programu pro žáky, proběhla ve škole formou hry a interaktivních cvičení. Druhá, praktická část programu se pak konala přímo v mobilním poradenském centru E.ON Energy Truck.

Děti si odnesly informace a zážitky související s následujícími tématy:

Co je to vlastně energie?
Co je elektřina?
Jak se elektřina vyrábí?
Jaké jsou alternativní zdroje energie?
Jaká je cesta elektřiny z místa jejího vzniku do místa její spotřeby?
K čemu všemu se elektřina používá?
Jaké jsou zásady bezpečného používání elektřiny?
Jak nespotřebovávat více energie než je nezbytně nutné?

 

14. listopadu navštívil naši školu kouzelník Šeklin. Kouzelnické show se zúčastnily třídy 2. C,4. B a energetický tým. Vystoupení začalo kouzly se živými zvířaty – hrdličkami a králíky – a pokračovalo kouzly se šátečky a dalšími rekvizitami. Během celého představení byly děti aktivně zapojovány do kouzlení. Následovala škola kouzel, v níž kouzelník děti učil provádět jednoduché triky.


Celou akci zorganizovala a náklady spojené s vystoupením kouzelníka zajistila firma TOP ENVI Tech z Brna jako poděkování žákům z energetického týmu za práci na projektu EURONET 50/50max. Kozelnická show sklidila velký ohlas, děti byly nadšené. Během přehlídky byl také představen nový plakát projektu Euronet.

Moc děkujeme.

Prohlédněte si i fotografie, dokazující nadšenou atmosféru vystoupení.

 

Žáci 9. tříd si 9. listopadu 2015 vyslechli přednášku lektorky Mgr. Veroniky Banašové z přírodovědecké fakulty MU Brno o klimatických změnách. Byli jsme informováni o zachytávání a ukládání oxidu uhličitého pomocí technologie CCS.

Jedná se o zachytávání CO2 z elektráren a průmyslových zařízení, jeho přepravu na určená místa a injektáž do geologických formací, ze kterých nemůže uniknout.

Podstata technologie je popsána zde.

Energetický tým v akci

Euronet 50/50 max je tříletý projekt, na kterém naše škola, jako jedna ze sedmi škol v České republice pracuje a který bude ukončen v březnu 2016. Tento projekt je podporován programem IEE (Inteligentní Energie pro Evropu) a je zaměřen na efektivní využití energie na škole, redukci plýtvání vody a odpadu. Projekt, který je realizován na 500 školách ze 14 zemí Evropy, probíhá ve spolupráci s Městem Hodonín. Se strategií úspor energie škole pomáhá firma TOP-ENVI Tech s.r.o. z Brna, která se zabývá komplexními službami v oblasti environmentální ochrany a energetiky.

Žáci přicházejí a odcházejí, v průběhu trvání projektu se na práci podílely tyto týmy:

     
     rok 2013/2014  rok 2014/2015  rok 2015/2016
     Patrik Kundrata, 8.A  Patrik Kundrata, 9.A  Denisa Rapantová, 8. A
     Marek Želísko, 8.A  Marek Želísko, 9.A  Patricie Koplíková, 8. A
     Jiří Procházka, 8.A  Jiří Procházka, 9.A  Dominika Kujová, 8. A
     Adéla Bučková, 8.A  Vendula Procházková, 9.A  Iveta Grégrová, 8. A
     Nikola Gálíková, 8.A  Adéla Bučková, 9.A  Michaela Schmiedová, 8. A
     Valerie Prášková, 8.A  Nikola Gáliková, 9.A  Šárka Bobotová, 8. A
     Vendula Procházková, 8.A  Valerie Prášková, 9.A  Sára Směřičková, 8. A
     David Krůza, 8.B  David Krůza, 9.B  Zuzana Ševčíková, 9. B
     Jakub Trnečka, 8.B  Jakub Trnečka, 9.B  Klára Pohlová, 9. B
     Kateřina Novotná, 8.B  Kateřina Novotná, 9.B  Petra Hubíková, 9. B
     Ester Gregarová, 8.B  Ester Gregarová, 9.B  Veronika Tomčalová, 9. B
     Sára Směřičková, 6.A  Veronika Tomčalová, 8.B  Adam Šupa, 9. B
     Iveta Grégrová, 6.A  Anna Bartošová, 8.B  Jan Zemánek, 9. B
     Veronika Tomčalová, 7. B  Zuzana Ševčíková, 8.B  Štěpán Popovský, 9. B
     Anna Bartošová, 7. B  Petra Hubíková, 8.B  Krištof Dubšík, 9. B
     Petra Hubíková, 7. B  Iveta Grégrová, 7.A  Anna Bartošová, 9. B
     Ondřej Hrabal, 9.B  Sára Směřičková, 7.A  Veronika Vlková, 9. B
     Kristýna Bělochová, 9. B
     PaedDr. Zdeněk Šebesta, ředitel školy 
     Hana Matějková, referent Odboru školství a mládeže  
     Mgr. Alice Horáková - zástupce firmy TOPENVI Tech s.r.o. Brno
     RNDr.Jindra Frídlová, koordinátorka EVVO
     Mgr. Josef Krištof
     Mgr. Alice Flodrová
     Jiří Procházka, správce budovy
     Marie Vaculíková, hlavní kuchařka
     Vladimíra Láncová, uklizečka
 

 

Dne 11. listopadu 2015 se v naší škole uskutečnil ekologický audit. Přivítali jsme zde paní Mgr. Hanu Matějkovou – referentku odboru školství a mládeže Městského úřadu, Petru Hajmanovou – koordinátorku projektu Zdravé město a MA 21, Ditu Šprinclovou z odboru odpadového hospodářství, pana ředitele PaedDr. Zdeňka Šebestu a ze zadních lavic nás podpořila naše paní učitelka RNDr. Jindra Frídlová – koordinátorka EVVO.

Informovali jsme přítomné o průběhu  mezinárodního  projektu EURONET 50/50max.  na škole a o nízkonákladových opatřeních na úsporu energie a vody. Podrobně jsme popsali práci se zapůjčenými měřícími přístroji digitálním teploměrem, luxmetrem a měřičem elektrické energie. Také jsme se zabývali využitím naměřených hodnot k úspoře tepla a elektrické energie.