Školní družina - kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. telefon 720 318 288 vedoucí: Vladimíra Procházková

Školní družina je otevřena:

 

pondělí - pátek  ráno 6.00 - 8.00 hod.
odpoledne od ukončení vyučování do 17. 00 hod.

 

 

 

V době, kdy není školní vyučování, nebude z organizačních důvodů provoz školní družiny zajištěn.

Upozornění rodičům:

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Pokud zájem o školní družinu převyšuje její kapacitu, budou přednostně přijímáni žáci prvních tříd. Starší děti budou přijímány podle počtu dosažených bodů. Podmínky jsou uvedeny ve vnitřním řádu ŠD.

Má-li být dítě z družiny uvolněno dříve než v hodinu určenou v záznamech o docházce, nebo bude-li odcházet v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním lístku, je třeba tuto změnu dopředu písemně oznámit vychovatelce. Dítě nebude předáno osobám, u nichž je důvodné podezření, že jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje že se seznámil s vnitřním řádem školní družiny. Řád je zveřejněn na informační nástěnce ve vestibulu školních družin nebo zde na webu školní družiny.

Zápis do družiny

K pravidelné docházce do školní družiny a školního klubu přihlašují rodiče své děti rodiče zápisním lístkem.

Zápisní lístek prosím odevzdejte do 2. 6. 2018, jinak nebude vaše dítě do družiny zapsáno.