1.  Ustanovení provozního řádu jsou závazná pro všechny jeho uživatele
2.  Uživatelé herního centra:    
  a)  centrum slouží přednostně potřebám základní školy a školní družiny   
  b)  centrum mohou bezplatně využívat i cizí osoby v době, kdy není využíváno školou nebo  školní družinou  
3.  Provozní doba herního centra:   
     letní období (březen – září)  zimní období (říjen – únor)
     všední dny  8.00 – 19.00 hod.   všední dny  8.00 – 18.00 hod.  
     víkendy a svátky 8.00 – 20.00 hod.   víkendy a svátky 8.00 – 19.00 hod.  
 4.  Práva uživatele herního centra:    
  a)  využívat hřiště, herní prvky a pískoviště ke sportovním a rekreačním aktivitám
  b)  využívat travnaté plochy, lavičky a zahradní altán
5.  Povinnosti uživatele herního centra:
  a)  respektovat pokyny správce herního centra  
  b)  chovat se slušně a ukázněně, neohrožovat ostatní ani sama sebe  
  c)  udržovat čistotu a pořádek    
  d)  nepoškozovat zařízení, v případě poškození nebo zničení bude škola vymáhat náhradu  
  e)  nahlásit vzniklou škodu neprodleně správci herního centra  
  f)  škola ani správce herního centra neodpovídá za bezpečnost uživatele herního centra 
6.  Uživatelům herního centra je zakázáno:
  a)  pobývat v herním centru mimo provozní dobu
  b)  pobývat v herním centru v podnapilém stavu nebo stavu pod vlivem psychotropních látek
  c)  vstupovat na hřiště a herní prvky v znečistěné obuvi nebo při dešti, sněhu a náledí
  d)  kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat psychotropní látky  
  e)   rozdělávat a používat otevřený oheň  
  f)   přinášet do herního centra zbraně, hořlaviny a jiné nebezpečné látky  
  g)   přinášet do herního centra ostré, nebezpečné nebo zapáchající předměty  
  h)   využívat herní prvky při zjevném nebo zjištěném poškození 
  i)   vodit nebo přinášet do herního centra zvířata  
  j)   využívat herní centrum komerčně  
7.  Uživatel, který nedodržuje provozní řád, bude ve spolupráci s Městskou policií  vykázán    
8.  Důležitá telefonní čísla
 Integrovaný
 záchranný systém
   Hasiči  Záchranná      služba  Městská policie   Policie ČR   Škola
  správce centra
 112   150  155  156   158   518 321 387