Vážení rodiče,

s ohledem na bezpečí Vašich dětí jsme se od 2. kětna 2016 rozhodli zavést následující pravidla pro konzultace s vedením školy a vyučujícími a pro pohyb zákonných zástupců ve školní budově:

Schůzku si rodič sjednává vždy předem a to telefonicky (518 321 387), případně e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Termín navrhuje škola.

  •  Pohyb rodičů po budově od 7.40 do 11.40 hodin

Do školy vstupuje ráno pouze žák, rodič jej dovede před hlavní vchod a odchází. Tímto krokem společně s námi vedete Vaše děti k samostatnosti! Výjimkou jsou rodiče žáků 1. ročníku v termínu od 1. 9 do 31. 9. každého školního roku.
Každá návštěva, která chce vstoupit do budovy, se musí nahlásit na vrátnici, kde bude zapsána do knihy návštěv (kdo, kdy a za kým jde). Služba na vrátnici telefonicky upozorní navštěvovanou osobu a ta si pro návštěvu osobně dojde na vrátnici. Pokud na vrátnici není přítomna služba, použijte interkom umístěný v zádveří (vstup pro veřejnost) - každý kabinet má svoji telefonní předvolbu. Přehledný seznam kabinetů s předvolbami naleznete hned u zvonků v zádveří. Po konzultaci odvede navštívená osoba návštěvu až k východu ze školy.

V době vyučování je přísně zakázáno navštěvovat učitele a žáky v hodinách a cokoliv s nimi v době vyučovací hodiny konzultovat. Jedinou výjimkou je vyzvednutí vlastního dítěte z výuky, pokud např. odchází k lékaři. Rádi vám vyjdeme vstříc a problém s vámi budeme konzultovat před vyučováním, po něm, nebo o přestávkách (po předchozí domluvě).

  • Vyzvedávání dětí po vyučování od 11.40 do 17.00 hodin

Na dítě, které nenavštěvuje školní družinu, čeká po vyučování rodič před školou, nikoliv v šatnách - ta je určena pouze pro žáky a rodiče se zde nebudou pohybovat. Pokud dohlížející učitel, školník nebo službu konající uklízečka zjistí, že v šatnách čeká rodič, má právo ho vykázat před školní budovu.

Dítě ze školní družiny rodič vyzvedává vchodem k tomu určeným, bočním vchodem do ŠD, nikoliv hlavním vchodem! Vyzvedáváte-li odpoledne dítě ze sportovního kroužku, který probíhá v tělocvičně, použijte vchod do tělocvičen, nikoliv hlavní vchod.

PaedDr. Zdeněk Šebesta
ředitel školy