1. Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném – sekretariát školy, která sídlí na adrese: Vančurova 2, Hodonín, 695 04, v pracovních dnech mimo dobu dovolených v době od 7 do 12 hodin. Na této adrese jsou přijímány dokumenty v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě ve formátu .pdf, .jpg, .png a ve formátech dokumentů kompatibilních s produkty MS Office, doručované na běžně užívaných přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash).
V případě dokumentu předaného škole mimo kancelář školy a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně zajistí příslušný zaměstnanec, který jej převzal nebo vytvořil, jeho bezodkladné předání kanceláři školy.

2. Elektronický systém spisové služby umožňuje příjem dokumentů v analogové podobě a příjem datových zpráv doručovaných prostřednictvím datové schránky, ID: yazmmgg.
Digitálně lze též podat dokument prostřednictvím e-mailové schránky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3. Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.