Všechny děti, které přišly k zápisu pro školní rok 2018/19, byly přijaty k základnímu vzdělávání.

Struktura žáků, kteří se zápisu zúčastnili:

Počet dětí, které přišly k zápisu Z toho zvažují odklad

Z toho odklady již minulý rok

celkem z toho nově
106 89 22 17

 

Ve školním roce 2018/19 budou v naší škole otevřeny 4 první třídy s 84 žáky. 

V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Na základě této novelizace zveřejňujeme rozpočet školy. 

  

   Krajský úřad - mzdový rozpočet - rok 2018  (380 kB)

 

   Zřizovatel - schválený provozní rozpočet na rok 2018  (201 kB)

 

   Úprava rozpočtu na rok 2018 (551 kB)

 

   Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 (522 kB)