1. Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném – sekretariát školy, která sídlí na adrese: Vančurova 2, Hodonín, 695 04, v pracovních dnech mimo dobu dovolených v době od 7 do 12 hodin. Na této adrese jsou přijímány dokumenty v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě ve formátu .pdf, .jpg, .png a ve formátech dokumentů kompatibilních s produkty MS Office, doručované na běžně užívaných přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash).
V případě dokumentu předaného škole mimo kancelář školy a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně zajistí příslušný zaměstnanec, který jej převzal nebo vytvořil, jeho bezodkladné předání kanceláři školy.

V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňujeme rozpočty školy. 

 

   Zřizovatel - schválený provozní rozpočet na rok 2019  (707 kB)

(rozpočet od Města Hodonína na pokrytí provozních výdajů školy)

 

   Krajský úřad - mzdový rozpočet - rok 2019  (340 kB)

(rozpočet od KÚ Jihomoravského kraje na pokrytí mezd a ostatních výdajů souvisejících přímo se vzděláváním)

 

   Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 (522 kB)