V souvislosti s GDPR je škola povinna zeptat se rodičů, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů dítěte a s pořizováním a zveřejňováním záznamů dítěte. Formuláře jsou ke stažení zde:

 

   Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů   (368 kB) 

 

   Souhlas s pořizováním, používáním a zveřejňováním záznamů dítěte a zveřejňováním výtvarných či jiných prací dítěte   (366 kB)