Za Jméno a příjmení Funkce v ŠR
zřizovatele Marcela Hrbáčková   
Ing. Libor Horniak místopředseda
Mgr. Hana Matějková  
zaměstnance Mgr. Danuše Kubišová zapisovatelka 
PaedDr. Zuzana Letnická zapisovatelka 
Vladimíra Procházková zapisovatelka 
zákonné zástupce Mgr. Lenka Čechová - 1.B ověřovatelka zápisů
Mgr. Vladimír Šereš - 3.C  předseda
Zuzana Miškeříková - 1.A