Za Jméno a příjmení Funkce v ŠR
zřizovatele Marcela Hrbáčková   
Ing. Libor Horniak místopředseda
Mgr. Hana Matějková  
zaměstnance Mgr. Danuše Kubišová zapisovatelka 
PaedDr. Zuzana Letnická zapisovatelka 
Vladimíra Procházková zapisovatelka 
zákonné zástupce Mgr. Lenka Čechová ověřovatelka zápisů
Mgr. Vladimír Šereš  předseda
Lenka Weiszová