Součástí evropského projektu Výzva 56 byl i zahraniční studijní pobyt pro pedagogy. Koncem srpna této příležitosti využilo osm učitelek prvního stupně naší základní školy, které ve svých třídách učí anglický jazyk.

V průběhu dvanácti dní strávených na Maltě měly možnost zdokonalit se jak v gramatice a konverzaci, tak v metodice výuky anglického jazyka. Výuka probíhala každý den od rána až do odpoledních hodin v národnostně různorodých skupinách. Díky tomu nemohli studenti svůj mateřský jazyk téměř vůbec využívat. Na konci celého kurzu obdržely absolventky certifikáty za velmi dobré studijní výsledky. Zdokonalené jazykové schopnosti nyní uplatňují ve svých hodinách anglického jazyka.