…to jsou jen některé z mnoha otázek, které pokládali žáci devátého ročníku naší základní školy v rámci týdenního studijního pobytu ve Velké Británii. Projekt, který byl financován z prostředků získaných v rámci Výzvy 56 (MŠMT ČR), umožnil deseti našim žákům strávit velmi příjemný a přínosný pobyt v téměř rodinné škole ve městě Bury St. Edmonds. 

Jejich program byl velmi pestrý - v dopoledních hodinách se účastnili vyučování, kde konverzovali např. i se studenty ze Švédska. Odpoledne se seznamovali s historií a současností krásného města, které se nachází v hrabství Suffolk, a je v Anglii známé především díky pivovarnictví, sladovnictví a cukrovarnictví. Poznat obyvatele města i jeho kolorit mohli naši žáci ve dvou odpoledních procházkách, při nichž se do cíle orientačních her mohli dostat jen pomocí dotazů směřovaných na tamější obyvatele. Poslední den byly děti odměněny celodenním výletem do Londýna, kde s anglicky mluvící průvodkyní prošly nejznámější pamětihodnosti a podívaly se na krásy tohoto města i z výšky kabinky London Eye.

Celým pobytem se linula angličtina a dobrá nálada. Žáci mohli naplno zúročit své znalosti angličtiny a ověřit si, na jaké úrovni jsou schopni se zapojit do běžné komunikace.