Stejně jako v minulém školním roce, i letos absolvovali naši „šesťáci“ adaptační kurz.

Adaptační kurz slouží jako prevence nežádoucích jevů, které se mohou ve třídním kolektivu vyskytnout. Hlavním cílem tohoto kurzu je možnost poznat lépe své spolužáky a nového třídního učitele v prostředí mimo školu, a to díky prožitkům a technikám, pro které by se jinak v nabitých školních dnech nenašel prostor. Chceme, aby se naše děti naučily nejen spolupracovat a pomáhat si, ale také vzájemně respektovat své odlišnosti. Důležité je pro nás zapojení každého žáka do skupinového dění ve třídě.

Adaptačního pobytu se spolu s žáky účastní třídní učitelé a školní psycholožka, která má na starosti program pobytu. Program je realizován tak, aby došlo k nastartování skupinové dynamiky nejen mezi žáky jedné třídy, ale i mezi oběma třídami navzájem. Našli jsme i krásné místo, kde se nám
dařilo naše cíle naplňovat - je jím Haluzická hájenka u Koryčan.

 

Posuďte sami, jsme adaptováni lépe, než jsme očekávali!