Podpořené osoby
: zdravotně postižené děti a děti ze sociálně slabých rodin

Podpořené aktivity: sportovní, kulturní a jiné kroužky

Formulář žádosti lze získat: u Mgr. Burianové nebo na MěÚ - kancelář 15a

Termín odevzdání: do 30. září 2015 na MěÚ Hodonín, Národní třída, kancelář 15a