Házená, basketbal, miniházená či volejbal, takové sporty si nyní mohou užívat děti ze ZŠ Vančurova. Od května jsou totiž v provozu dvě nová hřiště s povrchem z umělé trávy a štěrkodrti. Mimo vyučování a o víkendech jsou tato sportoviště přístupná veřejnosti. Jejich výstavbu podpořila dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV).

Zřizovatel školy, město Hodonín, získá dotaci cca 1,5 mil Kč, což činí 70% uznatelných nákladů, přičemž celkové náklady projektu činily zhruba 2,2 miliony Kč. Kromě povrchu a oplocení stavebníci namontovali také branky na házenou a volejbalové sloupky. Pro košíkovou byly navrženy pojízdné koše. Díky finanční podpoře z ROP JV a realizaci tohoto projektu získala škola moderní sportovní areál s možností zvýšení kvality výuky tělesné výchovy a zároveň budou podpořeny volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých mimo školní vyučování.