Ve středu 11. 3. 2015 byl náš školní parlament byl pozván na návštěvu do ZŠ Dolní Bojanovice. V pečlivě připraveném programu jsme se dozvěděli, jak funguje školní parlament na jejich škole, účastnili jsme se jako hosté jejich zasedání, formou vlastní prezentace žáků nám byla představena jejich škola. Potom následovala prohlídka školy a společná zábava. Byl to velmi příjemně strávený den. Naše žáky nejvíce nadchla hra zvaná Kim-ball a připravené občerstvení (svačinky i oběd). Na oplátku jsme pozvali školní parlament ZŠ Dolní Bojanovice zase k nám na „Vančurku”, další setkání bude 8.4.2015.