I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili sběru víček, který organizoval školní Ekotým.

Výsledky soutěže:
1. místo - 4.C (p. uč. Vágnerová)
2. místo - 4.B (p. uč. Štípská)
3. místo - 2.B (p. uč. (Letnická)
4. místo-1.C (p. uč. Pavlíková)

Žáci vítězných tříd dostali jako odměnu nanuky a tři nejlepší sběrači z každé třídy barevnou průpisku. Víčkovou královnou se v tomto školním roce stala žákyně 4.C Amálka Janíková. Amálce blahopřejeme a všem žákům a paní učitelkám z prvního stupně děkujeme.