Všechny děti, které přišly k zápisu pro školní rok 2018/19, byly přijaty k základnímu vzdělávání.

Struktura žáků, kteří se zápisu zúčastnili:

Počet dětí, které přišly k zápisu Z toho zvažují odklad

Z toho odklady již minulý rok

celkem z toho nově
106 89 22 17

 

Ve školním roce 2018/19 budou v naší škole otevřeny 4 první třídy s 84 žáky. 

Děti ze spádových obvodů jiných ZŠ, z jiných obcí:

Počet zapsaných dětí
ZŠ Mírové nám. 16
ZŠ Očovská 3
ZŠ U Červených domků 19
Rohatec 6
Lužice 4
Mutěnice 3
Dubňany 1
Moravská Nová Ves 1
Ratíškovice 1
Štramberk 1
Trnava 1
Celkem 56

 

Podle seznamu z matriky na naši školu k zápisu nepřišlo 13 žáků.