S dětmi z 1. třídy jsme navštívili místní knihovnu. Protože se děti učí číst a začíná se jim ve čtení dařit, i knihy je více zajímají a objevují v četbě nejen novou zkušenost a poznání, ale také potěšení a zábavu. Plnily zajímavé úkoly, vyposlechly si i zajímavou pohádku a odpovídaly na otázky milé paní knihovnice. Na závěr si vypůjčily pěkné knihy a mnohé se již nemohly dočkat, až se do nich začtou. Už ve škole je otevřely a se zvědavostí se začetly.