Dne 15. února 2018 se dva žáci naší školy zúčastnili okresního kola olympiády v AJ, konané tradičně na Gymnáziu Hodonín. V kategorii 1A žáků 6. a 7. tříd nás reprezentoval Petr Řihák ze 7. C třídy, který se umístil na druhém místě. Kategorii 2A zastupoval Jiří Říha z 9. A. Oběma žákům děkujeme a Petrovi blahopřejeme.