Není třeba zdůrazňovat nezbytnost orientace v dopravě a chování na veřejnosti jako takové. Děti se zaujetím sledovaly a poslouchaly rady a ilustrační příběhy příslušníků městské policie, popisovaly dění na obrázcích, které obohatily i vlastními zkušenostmi a postřehy. Zhlédly i doprovodný film o chování v rušné každodenní dopravě. Odměnou jim nebyly jen cenné rady a informace, ale také omalovánky.