Stejně jako v předchozích letech se naše škola i letos zapojila do sběru víček, organizovaného Ekotýmem školy. Sbírali žáci z prvního stupně a šestých tříd. V prvním pololetí jsme nasbírali 12 pytlů pro Natálku Kuchynkovou z Vracova, ve druhém pololetí 30 pytlů (= 395kg), za které jsme dostali 2 765Kč. Za získané peníze budou dětem ze stacionáře Toník z Veselí nad Moravou zakoupeny hračky a sportovní potřeby.


Výsledky naší malé soutěže:
1. místo-třída 3.A – třídní učitelka B. Mlýnková
2. místo třída 3.C – třídní učitelka M. Vágnerová
3. místo třída 4.B – třídní učitelka E. Veselá
4. místo třída 5.B – třídní učitelka A. Pavlíková
„Víčkovým králem“ se v tomto školním roce stal žák Tomáš Zelinka ze třídy 3.A.Všem třídám, které se do sběru zapojily, patří velké poděkování a malá letní odměna – nanuky.