Dne 31. října se uskutečnila akce školního parlamentu, nazvaná Halloween. Sešli jsme se na parkovišti u zadního vchodu školy, kde návštěvníci plnili připravené úkoly. Ty samozřejmě plnily jenom děti, rodiče byli jako doprovod. Po splnění všech tří úkolů a zjištění kompletního názvu KDO na ruce následovala Stezka odvahy. Akce se zúčastnilo velké množství lidí a ohlasy jsou zatím jen pozitivní. A to nás těší a motivuje k zorganizování dalších podobných akcí. 

Viktorie Škrobáková, 8.B