Jak je tomu dobrým zvykem, i tento rok na začátku září, žáci 6. třídy ZŠ Vančurova vyrazili na již tradiční adaptační pobyt. Tento školní rok se na adaptační pobyt vydala třída 6. B. Do malebných luhů a hájů Haluzické hájenky u Koryčan zavítalo 21 žáků, školní psycholožka a třídní učitelka Mgr. Stanislava Veverková. Ty se snažily vytvořit s dětmi dobré klima třídy a celého pobytu. Velké dobrodružství začalo již u školy, kde žáci nastoupili do autobusu a vydali se vstříc neznámu a novým začátkům.

Během tří slunných dnů žáci zažili mnoho různorodých aktivit, ve kterých rozvíjeli svoji empatii, kreativitu a snažili se o vzájemnou spolupráci. Na adaptačním pobytu začali také psát kroniku třídy a prožili spoustu dobrodružství. Celý program byl vytvořen školní psycholožkou s cílem nastartování skupinové dynamiky, podpory skupinové soudržnosti a otevřeného sdílení pocitů v různých situacích a zároveň tato akce měla i preventivní roli v předcházení negativních jevů, které by se ve třídě mohly objevit.
Pro další 6. třídy byl vytvořen program v rámci školních podmínek. Žáci se účastnili venkovních aktivit i aktivity v rámci vlastní třídy.
Podívejte se, jak se nám adaptovalo!