V pátek 20. 10. 2017 proběhl v 1.B projekt Jablíčkový den. Hlavním tématem se stalo jablko. Děti četly a skládaly věty na stromě, počítaly příklady a tvořily slovní úlohy. Po přestávce si zazpívaly, zatančily a poslechly pohádku. Poslední hodinu si každý vyrobil své papírové jablíčko.
Odměnou dětem bylo jejich přinesené sladké jablíčko z domu, na kterém si velmi pochutnaly. Tento den se dětem líbil právě kvůli rozmanitým činnostem a odlišné atmosféře ve třídě.