Ne, nejedná se program do přírodovědy, to se žáci IV. C zúčastnili programu o mistru Janu Husovi. A to velmi zajímavou formou. Nejdříve získávali husí stopy s nápovědou, kterou se snažili rozluštit. Dozvěděli se, že Jan Hus postavou připomínal spíše kuličku, uměl si ze sebe udělat legraci, ženám přikládal stejnou vážnost jako mužům nebo měl rád pivo. V druhé části programu se děti zaměřily na Husovy hodnoty – pokoru, víru, odvahu, svobodu, odpuštění a úctu. Aplikovaly je na situace, které je potkávají v jejich běžném životě. Zjistily, že hodnoty, které hlásal mistr Jan Hus jsou hodnoty, které jsou velmi důležité i dnes a na závěr programu si jednu pro ně důležitou hodnotu vybraly a slíbily si, že na ní budou pracovat.