Velké množství dětí, rodičů, prarodičů, sourozenců, strýčků, tetiček a vůbec příznivců všeho druhu se 17. května přišlo podívat na naši akademii. V téměř dvouhodinovém programu vystoupili žáci šestnácti tříd prvního stupně a také žáci deváté třídy. Všichni účinkující i jejich vyučující se snažili, aby připravená vystoupení pobavila rodiče i další diváky. Doufáme, že se jim to skutečně podařilo. Děkujeme rovněž rodičům, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli pomocí i finančními dary.

Slavnostní akademie byla jednou z akcí připravených ke 40. výročí otevření naší školy, které oslavíme v září letošního roku.

Zde je pár obrázků - pro představu, jak to tam vypadalo.