Žáci 1. až 6. tříd naší školy měli možnost seznámit se s tříděním odpadu a připomenout nebo si důležitost této činnosti. Zařadili si informace o hlavních skupinách materiálů, využití a následné recyklaci. Prakticky si vyzkoušeli rozdělení odpadu na druhy. Zhlédli dokumentární videa ze zpracování. A v neposlední řadě si také skutečný materiál i ohmatali. Byla to užitečná a  pro všechny příjemná aktivita.