„HO HO HO! Merry Christmas!” se ozývalo ze čtvrtých a pátých tříd v předvánočním týdnu na ZŠ Vančurova. Výuku zde totiž našim žákům zpestřil rodilý mluvčí z Kanady jako Santa Claus. Theme day, čili den tentokráte s vánoční tematikou si děti velmi užily. Santa Claus měl pro ně připraven pestrý výukový program, kdy musely komunikovat pouze v anglickém jazyce, plnily nejrůznější úkoly, hrály hry, soutěžily a také zpívaly vánoční koledy. Výuka probíhala ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře, která nejenom naše žáky, ale i učitele obohatila. Akce byla zdařilá a výborně zorganizovaná, za což bychom chtěli poděkovat sponzorům z řad rodičů a také Jazykové škole Moravia. Už teď se těšíme na přídavek.  

Bc. Zdeňka Létalová