Tak, jak je tomu dobrým zvykem, i tento rok během měsíce září žáci 6. tříd ZŠ Vančurova vyrazili na již tradiční adaptační pobyt. Jako první se na adaptační kurz vydaly dvě třídy 6. A a 6. B. O týden později se do malebných luhů a hájů Haluzické hájenky u Koryčan rozjela i třída 6. C. Velké dobrodružství začalo již u školy, kde žáci nastoupili do autobusu a vydali se vstříc neznámu a novým začátkům. Adaptačním kurzem je provázela školní psycholožka Klára Musilová a třídní učitelé Josef Krištof, Michal Vrzal a Pavel Zemánek, kteří se snažili vytvořit dobré klima třídy a celého pobytu.

Během tří slunných dnů žáci zažili mnoho různorodých aktivit, ve kterých rozvíjeli svoji empatii, kreativitu, snažili se o vzájemnou spolupráci a také si na vlastní kůži zažili, jaké je to být slepý a němý při noční hře. Na malý okamžik se každé z dětí stalo reportérem a mohlo se dozvědět něco více o svých spolužácích. Speciálně pro odvážné a nebojácné jedince třídní učitelé nachystali stezku odvahy. Celý program byl vytvořen školní psycholožkou s cílem nastartovat dynamiku v jednotlivých třídách, ale i mezi třídami navzájem. Adaptační kurz měl zároveň i preventivní roli v předcházení negativních jevů, které by se ve třídách mohly objevit.

Podívejte se, jak se nám adaptovalo!