Dne 2. 6. 2016 proběhlo v hlavní městské knihovně slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře. Všechny první třídy naší školy se přihlásily do projektu na podporu čtenářské gramotnosti: Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet v dětech čtenářské návyky již od prvního ročníku školní docházky. Díky genetické metodě čtení naši žáci začali brzy číst s porozuměním. Mohli jsme tedy navštívit knihovnu již začátkem listopadu a zapojit se tak do projektu. Navštěvovali jsme pobočku městské knihovny na Brandlově ulici, kde se děti seznamovaly s knížkami, spisovateli i ilustrátory. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla knížka pro prvňáčka Knihožrouti od spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové.