Žáci prvního stupně se zajeli podívat do skanzenu ve Strážnici. Probíhala zde tradiční přehlídka obvyklých prací a zvyků, které se odehrávaly v období od adventu do svátku Tří králů na jihomoravské vesnici v minulém století.

Děti shlédly nejen Mikuláše s čerty a andělem, ale také pastýře a koledníky, záhadné postavy Lucek a tři krále. Zaujala je příprava tradičních jídel a stolování, zdobení perníčků, výroba si figurek z těsta a dárků. Spolu s paní učitelkou si zazpívaly koledy.

Připomeňme si jejich zážitek několika fotografiemi.

 

 

="border: black solid 1px;