Nikoliv, jedná se o školní výlet 5.A a 5.C do břeclavské Hájenky. Děti zde plnily úkoly jako v Pevnosti Boyard a poté měly možnost otestovat své psychické i fyzické síly také v přilehlém lanovém parku. Strávily tak spolu příjemný slunečný den v přírodě s množstvím nových zážitků.


Stejně jako v předchozích letech se naše škola i letos zapojila do sběru víček, organizovaného Ekotýmem školy. Sbírali žáci z prvního stupně a šestých tříd. V prvním pololetí jsme nasbírali 12 pytlů pro Natálku Kuchynkovou z Vracova, ve druhém pololetí 30 pytlů (= 395kg), za které jsme dostali 2 765Kč. Za získané peníze budou dětem ze stacionáře Toník z Veselí nad Moravou zakoupeny hračky a sportovní potřeby.


Výsledky naší malé soutěže:
1. místo-třída 3.A – třídní učitelka B. Mlýnková
2. místo třída 3.C – třídní učitelka M. Vágnerová
3. místo třída 4.B – třídní učitelka E. Veselá
4. místo třída 5.B – třídní učitelka A. Pavlíková
„Víčkovým králem“ se v tomto školním roce stal žák Tomáš Zelinka ze třídy 3.A.Všem třídám, které se do sběru zapojily, patří velké poděkování a malá letní odměna – nanuky. 

Velké množství dětí, rodičů, prarodičů, sourozenců, strýčků, tetiček a vůbec příznivců všeho druhu se 17. května přišlo podívat na naši akademii. V téměř dvouhodinovém programu vystoupili žáci šestnácti tříd prvního stupně a také žáci deváté třídy. Všichni účinkující i jejich vyučující se snažili, aby připravená vystoupení pobavila rodiče i další diváky. Doufáme, že se jim to skutečně podařilo. Děkujeme rovněž rodičům, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli pomocí i finančními dary.

Slavnostní akademie byla jednou z akcí připravených ke 40. výročí otevření naší školy, které oslavíme v září letošního roku.

Zde je pár obrázků - pro představu, jak to tam vypadalo. 

Ne, nejedná se program do přírodovědy, to se žáci IV. C zúčastnili programu o mistru Janu Husovi. A to velmi zajímavou formou. Nejdříve získávali husí stopy s nápovědou, kterou se snažili rozluštit. Dozvěděli se, že Jan Hus postavou připomínal spíše kuličku, uměl si ze sebe udělat legraci, ženám přikládal stejnou vážnost jako mužům nebo měl rád pivo. V druhé části programu se děti zaměřily na Husovy hodnoty – pokoru, víru, odvahu, svobodu, odpuštění a úctu. Aplikovaly je na situace, které je potkávají v jejich běžném životě. Zjistily, že hodnoty, které hlásal mistr Jan Hus jsou hodnoty, které jsou velmi důležité i dnes a na závěr programu si jednu pro ně důležitou hodnotu vybraly a slíbily si, že na ní budou pracovat.

Nasbírali jsme 55,5 tuny papíru.

Toto opakované blbnutí se nám často zdá nepohodlné, zbytečné a dětinské, žáci vyšších ročníků se nad ně většinou cítí povzneseni. Nicméně podle webu www.ekoporadny.cz jsme tak ušetřili asi 930 vzrostlých stromů. Jeden vzrostlý strom podle tohoto zdroje uvolní za den až 7000 litrů kyslíku, který pokryje denní spotřebu 50 lidí. „Naše” stromy tedy denně vyrobí kyslík pro 46 500 lidí

 

Nejpilnější byli:

Žáci 1. až 6. tříd naší školy měli možnost seznámit se s tříděním odpadu a připomenout nebo si důležitost této činnosti. Zařadili si informace o hlavních skupinách materiálů, využití a následné recyklaci. Prakticky si vyzkoušeli rozdělení odpadu na druhy. Zhlédli dokumentární videa ze zpracování. A v neposlední řadě si také skutečný materiál i ohmatali. Byla to užitečná a  pro všechny příjemná aktivita.

Jak je tomu dobrým zvykem, i tento rok na začátku září, žáci 6. třídy ZŠ Vančurova vyrazili na již tradiční adaptační pobyt. Tento školní rok se na adaptační pobyt vydala třída 6. B. Do malebných luhů a hájů Haluzické hájenky u Koryčan zavítalo 21 žáků, školní psycholožka a třídní učitelka Mgr. Stanislava Veverková. Ty se snažily vytvořit s dětmi dobré klima třídy a celého pobytu. Velké dobrodružství začalo již u školy, kde žáci nastoupili do autobusu a vydali se vstříc neznámu a novým začátkům.

Od 22. 3. 2017 probíhá na naší škole akce, kterou odstartoval pan učitel Veselka. Nejdříve byly zapojeny jen čtyři třídy z 2. stupně, postupně se však přidalo pár dalších tříd, včetně 1. stupně. Akce probíhá tak, že má každá třída svou pokladničku, do které nezávisle (a dobrovolně!) vybírá peníze. Potom peníze donesou buď paní učitelce nebo panu učiteli Veselkovi. Za vybrané peníze si třída může něco koupit, nebo je darovat a pomoci jiným. Školní parlament brzy zveřejní seznam institucí, organizací a lidí, kterým můžete svými penězi pomoci. Nejste omezeni hranicemi, můžete peníze poslat třeba do Afriky, nebo se spojit s jinou třídou, dát peníze dohromady a přispět větší částkou na společně zvolenou akci. Vršky se samozřejmě sbírají i nadále. 

Všechny děti, které přišly k zápisu pro školní rok 2018/19, byly přijaty k základnímu vzdělávání.

Struktura žáků, kteří se zápisu zúčastnili:

Počet dětí, které přišly k zápisu Z toho zvažují odklad

Z toho odklady již minulý rok

celkem z toho nově
106 89 22 17

 

Ve školním roce 2018/19 budou v naší škole otevřeny 4 první třídy s 84 žáky. 

I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili sběru víček, který organizoval školní Ekotým.

Výsledky soutěže:
1. místo - 4.C (p. uč. Vágnerová)
2. místo - 4.B (p. uč. Štípská)
3. místo - 2.B (p. uč. (Letnická)
4. místo-1.C (p. uč. Pavlíková)

Žáci vítězných tříd dostali jako odměnu nanuky a tři nejlepší sběrači z každé třídy barevnou průpisku. Víčkovou královnou se v tomto školním roce stala žákyně 4.C Amálka Janíková. Amálce blahopřejeme a všem žákům a paní učitelkám z prvního stupně děkujeme.