Z organizačních důvodů vyhlásil ředitel školy na pátek 7. prosince 2018 ředitelské volno.

V tento den se bude konat celodenní školení vyučujících.

Provoz školní družiny bude zajištěn od 7.00 do 15.00 hodin. Zájem nahlaste paní vychovatelce V. Procházkové.

Školní jídelna vaří pro ZŠ Hodonín Mírové nám., cizí strávníky, zaměstnance školy na pracovišti a žáky ve školní družině. Žáci, kteří zůstanou 7. 12. doma, budou školou odhlášeni. Případní zájemci o školní družinu budou školou přihlášeni.