Ve čtvrtek 23. května proběhne poslední sběr papíru v tomto školním roce. Bude se konat od 7 do 9.30 hodin. Protože je ulice Vančurova uzavřena, sběrné místo bude na parkovišti za Rozmarýnem.

Papír s hmotností nad 50 kg můžete již nyní, až do 24. května, odevzdávat přímo na sběrném dvoře, kde dostanete potvrzení pro školu. 

Děkujeme za pomoc při získávání finančních prostředků, které jsou určeny na činnost žáků školy.