Firma Eurovia posunula termín uzavření ulice Vančurova až na pátek 29. března 2019.


Dne 25. března 2019 bude zahájena 2. část revitalizace na ulici Sídlištní a Vančurova. Po dobu stavebních prací, které budou trvat až do letních prázdnin, nebude možný příjezd autem ke škole, vjezd do areálu školy ani parkování před školou. Prosíme všechny řidiče a rodiče o pochopení, ukázněnost a pozorné sledování dopravního značení.

Pokyny společnosti Eurovia:

1. V pondělí 25. března dojde k uzavření stavby, nebude průjezdná ulice Vančurova ani křižovatka ulic Vančurova a Sídlištní.
2. Zásobování školní jídelny a technické služby budou mít povolen průjezd částí křižovatky Sídlištní – Vančurova s výjimkou doby, po kterou bude rekonstruována křižovatka ulic Vančurova a Sídlištní.
3. Po dobu rekonstrukce křižovatky Vančurova a Sídlištní bude zásobování školní jídelny a technické služby využívat náhradní komunikaci podél železnice, varianta příjezdu zadem je vyloučena.
4. Příjezd zaměstnanců školy po náhradní komunikaci je vyloučen.
5. Příchod pěších do školy bude z ulice Sídlištní řešen novým přechodem vedle kontejnerového stání na konci ulice Sídlištní.
6. Příchod pěších z opačné strany bude řešen v režii základní školy provizorní brankou, bude však jen pro pěší. Tato branka bude průchodná od pondělí 25. 3. 2019.

Součástí revitalizace ulice Vančurova je také výměna stávajícího asfaltového povrchu před školou a obnova zeleně. Tato část stavby bude realizována rovněž v období březen – červen 2019. O náhradních přístupových trasách pro vstup do školní budovy budeme veřejnost včas informovat na FB a webu školy, prozatím zůstává hlavní vchod funkční.

Sdělení Městského úřadu k rekonstrukci viz zde