V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňujeme návrh rozpočtu školy. 

  

   Návrh rozpočtu na rok 2019  (700 kB)