U příležitosti stoletého výročí založení Československa se žáci na prvním i druhém stupni v uplynulých dnech dozvěděli napříč všemi předměty vše podstatné z bohaté historie našeho státu. Sto let zmapovali nejen z pohledu uměleckého, sportovního, vědeckého, ale dokonce i módního, nebo gastronomického. Svými krásnými výrobky, nástěnnými obrazy, mapami a časovými přímkami vyzdobili společně chodby naší školy a zjištěné poznatky tak sdíleli i mezi ostatní žáky školy.

Slavnostním aktem - vysazením našeho národního stromu - se celý projektový týden uzavřel. Po státní hymně a projevu paní zástupkyně Kurzové byl vysazen strom, který nám navždy bude připomínat letošní významné jubileum. Žáci si s učiteli společně zazpívali píseň "Ach synku, synku" a nejedno oko se pod dojemností okamžiku v tu chvíli zalesklo... Setkání na školním dvoře žáci zakončili zpěvem písně "Za sto let", kterou naši populární zpěváci přichystali speciálně k letošnímu výročí. Díky fotografiím můžete trochu slavnostní atmosféry, která nás všechny jistě bude provázet celý tento víkend, nasát i vy.

Závěrem bych rád poděkoval všem pedagogům i žákům, kteří se větší či menší měrou do projektového týdne zapojili, za nadšení, ochotu a volný čas, který přípravě věnovali!

M. Fiala